Voka hekelt kilometerheffing voor stilstaand verkeer

files vrachtwagens

Per 1 april gaat de kilometerheffing voor vrachtwagens boven de 3,5 ton van start. Voka heeft daar meer dan zomaar een beetje kritiek op: “Het betekent betalend stilstaan op de Belgische snelwegen,” aldus de werkgeversorganisatie. “De impact voor het bedrijfsleven is zeer groot, zonder dat het fileprobleem wordt opgelost.”

Voka ijvert voor de snelle uitvoering van de beloofde flankerende maatregelen om de economische schade te beperken. Vanaf vrijdag 1 april wordt het transport in België immers een pak duurder. Buitenlandse vrachtwagens zullen vanaf dan echt mee betalen voor het gebruik van onze wegen, maar ook het Vlaamse bedrijfsleven wordt door de kilometerheffing voor vrachtwagens evenwel geconfronteerd met een extra belasting. De mogelijke negatieve economische impact daarvan moet dus goed bewaakt worden, aldus Voka. Enkele randvoorwaarden, zoals de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting, de vermindering van de verkeersbelasting en het vrijstellen van de havengebieden, worden op vraag van Voka door de Vlaamse regeringspartijen gevolgd. Twee andere zijn weliswaar beloofd, maar moeten nog worden hard gemaakt, zoals de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. “Als minister Weyts wil aantonen dat hij het echt meent met het principe de gebruiker betaalt, dan moet hij zeer snel werk maken van een uitgebreide haalbaarheidsstudie voor een slimme kilometerheffing voor vracht- én personenwagens,” stelt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka.

Jaarlijks zou er van de bijna 300 miljoen netto-inkomsten van de kilometerheffing die Vlaanderen in 2017 verwacht, 100 miljoen euro terugvloeien naar investeringen in het wegennet. Maar vermits de kilometerheffing vandaag geen slimme heffing is, zal ze niets verhelpen aan ons fileprobleem, aldus nog Voka. Dat probleem kan enkel met een kilometerheffing die voor alle voertuigen geldt en varieert in functie van plaats en tijd. Zo’n heffing moet dan in de plaats komen van de bestaande mobiliteitsfiscaliteit, zoals de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting. (KC)