Uit een studie van SD Worx blijkt dat 82 procent van al wie in West-Vlaanderen werkt, op minder dan 20 kilometer van het werk woont. Of anders gezegd: op een afstand die je ook met de (elektrische) fiets zou kunnen overbruggen. De studie van SD Worx brengt nog meer zaken aan het licht. Meer dan 91 procent van de West-Vlamingen werkt in de eigen provincie. En van iedereen die in West-Vlaanderen werkt, woont bijna 82 procent op minder dan 20 kilometer van het werk. Toch geeft maar 2,45 procent van de West-Vlaamse bedrijven een vergoeding om het openbaar vervoer te nemen. Dat is, op Limburg na, het laagste cijfer van Vlaanderen. 13,14 procent van de West-Vlaamse bedrijven geeft werknemers een fietsvergoeding. Daarmee behoort onze provincie bij de betere, maar het kan nog beter.

West-Vlaanderen is nog relatief “filevrij”. Er zijn geen structurele files zoals rond Brussel en Antwerpen. We moeten dit zo houden, want files schaden de productiviteit. Dat schrikt investeerders af en leidt tot inkomstenverlies. “Een vlottere mobiliteit is niet alleen belangrijk voor bedrijven, maar ook voor hun werknemers”, zegt Dorien Meire, kantoordirecteur in Brugge voor SD Worx. “Gemakkelijk op je werk raken verbetert je work-life balance en verhoogt je engagement. Snel op je werk raken is een belangrijke motivator om voor een bepaalde job te kiezen.”

Voka West-Vlaanderen roept hoe dan ook op om nog meer te kiezen voor duurzame mobiliteit. “Er is een mobility mind switch nodig”, zegt algemeen directeur Bert Mons. “Het mobiliteitsprobleem lossen we niet op door alleen maar de bedrijfswagens meer te belasten. Er is een geïntegreerde aanpak nodig. Uiteraard moeten we onze bestaande infrastructuur goed onderhouden en upgraden. De nodige missing links moeten worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor ons openbaar vervoer dat complementair, performant en hoogwaardig moet zijn. En tot slot moet er ook nog meer aandacht gaan naar de ruimtelijke aspecten, want veel van onze huidige mobiliteitsproblemen zijn een gevolg van een onoordeelkundig (en ontoereikend) ruimtelijk beleid. Maar willen we echt een shift richting duurzame mobiliteit maken, dan moeten we bij onszelf beginnen. We moeten onze afhankelijkheid van de wagen en van het wegverkeer drastisch verminderen.”

Als werkgeversorganisatie wil Voka een inspirerende, adviserende en begeleidende rol spelen. “We engageren ons voor sensibiliseringsprojecten, zoals “Samen slimmer naar het werk” (regio Kortrijk), pleiten we voor de invoering van het mobiliteitsbudget en moedigen ondernemingen aan om in te zetten op duurzame mobiliteit via ons “Charter voor Duurzaam Ondernemen”, verduidelijkt Bert Mons“Bedrijven zijn bereid om (bijkomende) inspanningen te leveren, maar ook de overheid moet een versnelling hoger schakelen. Dat bedrijventerreinen moeilijk bereikbaar zijn, is geen nieuws meer. Grote bijkomende investeringen in het openbaar vervoer liggen moeilijk, maar met enkele doordachte ingrepen, kunnen we het verkeer van en naar bedrijventerreinen optimaliseren.”