9760_43_DannVoka, het netwerk van Vlaamse ondernemers, organiseerde deze week in Brussel de “eerste Nieuwjaarsreceptie” van het nieuwe jaar. Het centrale thema dat door gedelegeerd bestuurder Hans Maertens werd naar voor geschoven was “durven, vernieuwen en veroveren”.  Volgens Voka zijn dat dé termen die ondernemers moeten voorbereiden en wapenen op de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Steeds sneller moeten ondernemers zich aanpassen aan disruptie en technologisering.

In de Nieuwjaarstoespraak haalde de nieuwe voorzitter Paul Kumpen scherp uit naar de vakbonden, maar pleitte hij ook voor nieuw overleg. . “De aangekondigde stakingen bij de NMBS worden een echte vaudeville,” aldus Kumpen. “Stakingen worden verplaatst omwille van examens van de studenten, vakbonden durven niet beslissen, vakbonden zijn verdeeld. Het is geen kibbelregering maar kibbelsyndicalisme.  Het is onaanvaardbaar dat stakingen gebruikt worden als politiek wapen. Laat ons daarom werk maken van een modern sociaal overleg en opnieuw aan de tafel gaan zitten om het stakingsrecht opnieuw te bekijken. Ook vakbonden moeten hun denken vernieuwen. ”

Ook de vluchtelingencrisis kwam in de speech uitgebreid aan bod. Ook ondernemers hebben hierbij een belangrijke rol, aldus Kumpen: “De regeringen nemen goede maatregelen: vluchtelingen kunnen nu al sneller aan het werk en er zijn budgetten vrijgemaakt voor inburgering en taalonderricht. Maar ook wij werkgevers moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten projecten opzetten om deze mensen maximaal kansen te bieden in onze bedrijven om in hun competenties maximaal te laten ontplooien.” (KC)