In de traditionele septemberverklaring van Voka, heeft topman Hans Maertens (afkomstig uit Lichtervelde) in niet mis te verstane bewoordingen een aantal desiderata naar voor geschoven. Het gaat om een zogenaamd vierpuntenplan waarvan gehoopt wordt dat de Vlaamse regering van minister-president Geert Bourgeois er gevolg zal aan geven.

Punt 1 betreft de opleiding. Maertens pleit voor een opleiding op de werkvloer, zeker voor werklozen die zo sneller de weg naar een job zullen vinden. Het stelsel van individuele beroepsopleiding moet niet alleen werklozen vooruit helpen, maar kan ook een opstapje zijn voor mensen met een leefloon of een ziekte-uitkering.

De tweede prioriteit betreft de controle op de werkloosheidsuitkeringen. Voka dringt aan op een strengere en betere controle en vraagt spelregels vast te leggen wanneer werklozen een jobaanbieding kunnen weigeren. Een derde werkpunt heeft betrekking op de vluchtelingen. Van de naar schatting 18.400 asielzoekers hebben er zich kennelijk maar 5.500 ingeschreven bij de VDAB, en dat is te weinig vindt Maertens. De beste manier om zich te integreren in een nieuw land, is nog altijd via de arbeidsmarkt. Tot slot wordt er ook aangedrongen op een herziening van de loonbarema’s. Als vijftig plussers nog willen werken, worden hun lonen gekoppeld aan hun anciënniteit wat de factuur voor de bedrijven alleen maar zwaarder maakt. Een nieuw loopbaanmodel met aangepaste barema’s moet daaraan verhelpen.

Voka herinnert er ook nog eens aan dat er vandaag meer dan 200.000 werklozen zijn en dat veel bedrijven toch hun vacatures niet ingevuld krijgen. “Ook dat is een situatie waaraan dringend iets moet gedaan worden”, aldus nog Hans Maertens.