Voka voert ludieke actie voor kanaal Kortrijk-Bossuit

optimistKanaal Kortrijk-BossuitVoka West-Vlaanderen zet met een zeilbootje “de optimist” de toon in het dossier kanaal Bossuit-Kortrijk. Om aandacht te vragen voor het belang van het kanaal Bossuit-Kortrijk, pakt Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen op de tentoonstelling Water.War uit met een kunstwerk van de West-Vlaming Stefaan Dheedene. “We willen het kanaaldossier opnieuw op de voorgrond brengen met een positieve en artistieke boodschap”, klinkt het bij Voka.

De in Kortrijk geboren kunstenaar Stefaan Dheedene bouwde voor hen een optimist op schaal 1/2de, met als titel “Half an optimist. Een optimist is een zeilbootje waarmee je leert omgaan met de elementen die een invloed hebben op de koers en de stabiliteit op het water. Het leert je de essentie van varen, net zoals Voka vraagt dat het kanaal Bossuit-Kortrijk terugkeert naar de essentie van zijn bestaan: economische activiteiten langs en over het kanaal mogelijk maken. “Wij zijn optimistisch gestemd over de toekomstplannen met het kanaal, maar we zijn er nog lang niet,” zegt Matthieu Marisse namens Voka. “Samen met de kanaalbedrijven en believers van transport over water blijven we er bij de bevoegde overheden op aandringen om werk te maken van de verbreding en verdieping van het kanaal Bossuit-Kortrijk.”

Het kanaal Bossuit-Kortrijk fungeert op vandaag als insteekdok vanuit de Schelde richting de Leie. In Kortrijk verhinderen drie beschermde sluizen een volwaardige verbinding met de Leie. De realisatie van die missing link is van groot belang voor de economische ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen. Met het project Seine-Schelde realiseert Europa een binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken. Aan Belgische zijde wordt de Leie uitgebouwd tot een Europese hoofdas, bevaarbaar voor schepen tot 4.500 ton. Studies wijzen op het economisch potentieel van de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk op het grondgebied van Kortrijk. Daarom werd het als prioritair infrastructuurproject in het Vlaams regeerakkoord opgenomen. Om een antwoord te bieden op het probleem van de drie beschermde sluizen liggen twee varianten voor de verbreding voor: de rechtdoorvariant of een bypass. De eerste voorstudie en het projectplan van Waterwegen & Zeekanaal worden volgend jaar verwacht. (KC)