Komende zaterdag opent de A11, de nieuwe autosnelweg tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle/Knokke. Die maakt de haven van Zeebrugge beter bereikbaar en verhoogt de verkeersveiligheid, want het zware vrachtverkeer moet niet langer langs lokale wegen. Tegelijkertijd zal de A11 de leefbaarheid en woonkwaliteit van de regio verhogen. Voka West-Vlaanderen vindt dat de Vlaamse overheid meer gebruik moet maken van innovatieve PPS-aanbestedingen (Privaat Publieke Samenwerking), zoals het deed voor de realisatie van de gloednieuwe A11. “Succesvolle PPS-samenwerkingen bieden een duidelijke operationele, maatschappelijke én financiële meerwaarde”, vindt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. “Ze kunnen investeringsnoden sneller en creatiever aanpakken.”

Over de meerwaarde van het project bestaat ook geen twijfel, vindt Voka. De A11 is een prachtige realisatie die zowel de regio als de haven van Zeebrugge ten goede komt. Maar steeds volgens Voka het is helaas geen totaaloplossing. Voor een efficiënte multimodale ontsluiting van de haven van Zeebrugge zijn de bouw van een nieuwe zeesluis en de realisatie van het project Stadsvaart van even groot belang. De werkgeversorganisatie hoopt ook dat de realisatie van de A11 een stimulans mag zijn om ook de andere missing links in West-Vlaanderen met evenveel inzet en creativiteit te voltooien. De organisatie denkt daarbij, naast de bovenvermelde Noord-West-Vlaamse missing links, ook aan de noodzakelijke verbinding Ieper-Veurne, de voltooiing van de ring rond Kortrijk en de ontsluiting van de regio Tielt. “Het gaat om dossiers die net als de A11 al jaren aanslepen en om een oplossing smeken”, merkt directeur belangenbehartiging Veerle De Mey op. “In het zuiden van West-Vlaanderen wacht de R8 rond Kortrijk al decennialang op haar voltooiing. De volledige regio is afhankelijk van dat knelpunt, maar de knoop om de ring af te werken, raakt maar niet doorgehakt. Er is een nieuwe allesomvattende studie in de maak. Dat is een goede zaak, maar we rekenen erop dat er op het einde van de studie ook concrete engagementen worden genomen. In de regio Tielt stellen we vast dat de ruimtelijke ontwikkelingen en de groei van de bedrijven de bestaande mobiliteitsinfrastructuur overstijgen. Bij verdere groei dreigt de mobiliteitssituatie er in de komende jaren alleen maar prangender te worden. Een duurzame oplossing dringt zich op. En voor de leefbaarheid en ontwikkeling van de Westhoek is het van essentieel belang dat er zo snel mogelijk een vlotte en veilige weg komt tussen Ieper en Veurne. Voor Voka is tijd in dat dossier de cruciale factor, zowel voor de realisatie als voor de verkeersdoorstroming.”

De realisatie van het A11-project toont alvast aan dat er mits voldoende doorzettingsvermogen en beslissingsbereidheid, wel degelijk goede oplossingen mogelijk zijn voor moeilijke dossiers, besluit Voka. “De overheid mag zich niet verschuilen achter budgettaire beperkingen. De privésector is bereid om mee te investeren, zeker als het gaat om uitdagende projecten”, aldus nog Bert Mons.