De brexit zorgt bij heel wat west-Vlaamse bedrijven voor vragen of kopbrekens. de haven van Zeebrugge bijvoorbeeld is voor liefst 45 procent afhankelijk van de trafiek met Groot-Brittannië. Alvast Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, pleit voor een handelsvriendelijke brexit met zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen, zoals importheffingen, niet-tarifaire barrières of uiteenlopende productnormen en -standaarden. Daarnaast is rechtszekerheid en een stabiel financieel-economisch klimaat in het Verenigd Koninkrijk van groot belang voor onze ondernemers, aldus Mons. De haven van Zeebrugge streeft volgens Joachim Coens alvast naar douanecontroles die de vlotte verwerking van de goederenstromen garandeert, zodat onze bedrijven ‘just-in-time’ kunnen blijven leveren na de brexit.

Mons schoof mee aan tafel toen Europees gezant voor de brexit, Michel Banrier, recent poolshoogte nam over de desiderata van diverse instanties. Zo pleitte minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor een douaneregeling die zoveel mogelijk aanleunt bij de huidige situatie. De minister lanceerde de suggestie om een model te ontwikkelen dat afgeleid is van de huidige regeling met Noorwegen. Dat zou zeker een valabel pad moeten zijn voor een transitieperiode tussen de huidige situatie en de uiteindelijke brexit, aldus Van Overtveldt.

Michel Barnier schonk veel aandacht aan de opmerkingen van Voka en benadrukte dat hij zal ijveren voor een goeie deal met de Britten. Desalniettemin waarschuwde de brexit-hoofdonderhandelaar dat zelfs bij een gunstig scenario de douaneformaliteiten zullen toenemen. Vlaamse bedrijven zullen zich hier dan ook op moeten voorbereiden. Marc Adriansens, voorzitter van belangenvereniging van de haven van Zeebrugge (Apzi) kondigde alvast aan dat er intern gekeken wordt naar een digitalisering van de douaneprocedures om na de brexit de handel zo vlot mogelijk te laten verlopen, hetgeen toegejuicht werd door de heer Barnier.

Volgens Barnier moet er nu eerst werk gemaakt worden van de scheidingsprocedure. Daarna kan er pas onderhandeld worden over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Barnier uitte zijn hoop dat deze onderhandelingen reeds eind dit jaar zouden kunnen aanvangen. Voka blijft naar eigen zeggen de onderhandelingen op de voet volgen en verdedigt de belangen van de bedrijven bij alle betrokken onderhandelaars.