KORTRIJK – Voka West-Vlaanderen wil de infrastructuur van de E403 zo snel als mogelijk aangepast zien in de breedte. De E403 is de autosnelweg die Doornik via Kortrijk en Roeselare verbindt met Brugge en zo verderop via de A11 naar Zeebrugge en de kust. Zowel de zakenwereld als het toerisme zou gebaat zijn met meer E403, luidt het bij Voka.

Precies twintig jaar terug, in 1998, werd de snelweg tussen Doornik en Kortrijk, en zo verderop door West-Vlaanderen, opengesteld. Het was een historisch moment want West-Vlaanderen en Henegouwen werden toen voor het eerst met elkaar verbonden met een heuse snelweg. Naar aanleiding van die twintigste verjaardag vraagt Voka West-Vlaanderen een herziening van de infrastructuur van de E403. Het trafiek wordt alsmaar intenser, onder meer dankzij de goed draaiende economie. Langs de E403 is de economische activiteit legio.

Voka vraagt daarom dat het traject tussen Roeselare en Brugge zou worden verbreed van twee naar drie rijstroken. Tussen Kortrijk en Roeselare wordt al op drie rijstroken gereden, maar tussen de afritten van Roeselare Centrum en Roeselare Haven, duikt plots een flessenhals op naar twee rijstroken. “De bedrijfswereld is alvast vragende partij voor een aangepaste infrastructuur”, zegt Veerle Demey namens Voka West-Vlaanderen.

Verzadiging tegengaan

Bert Mons, algemeen directeur van Voka stuurde daarom ook een dringend schrijven aan de bevoegde minister Ben Weyts. “Om te vermijden dat de E403, net zoals de autosnelwegen naar Brussel en Antwerpen dicht slibt, pleiten we voor de aanleg van een derde rijvak (in beide richtingen) tussen Roeselare en Brugge”, aldus Mons. “Beter nu nog ingrijpen, terwijl het nog kan, vooraleer de autosnelweg helemaal verzadigd is.  Langs beide zijden van de snelweg is er voldoende ruimte om de verbreding uit te voeren.  Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde reeds een eerste verkennende studie uit met betrekking tot de capaciteit van de E403 en bracht hierbij ook al enkele prangende knelpunten op het traject Roeselare-Brugge in kaart. Momenteel wordt een up-date van de studie uitgevoerd. Een vlot goederen-en personenverkeer is op heden één van de belangrijkste schakels om als regio competitief te blijven.  Voor West-Vlaanderen met haar sterk industrieel weefsel en economische poorten is dit bijzonder het geval en anderzijds omwille van de noodzaak om medewerkers op de juiste werkplekken te krijgen.  Een optimale ontsluiting is dan ook cruciaal.  In onze visie moet de overheid blijvend investeren in missing links op infrastructuurvlak.  Daarnaast zijn gelijktijdig ook inspanningen nodig om te komen tot een optimaal multimodaal transportnetwerk en moeten we met z’n allen gaan voor een mobility mind-switch die leidt tot een rationeler gebruik van de wagen.”