Voka wil zwaar inzetten op jong ondernemerschap

VOKA - FOTO JVGK

In marge van de Nieuwjaarsreceptie liet Voka West-Vlaanderen weten dat het dit jaar zwaar wil inzetten op jong entrepreneurship. Daarom wordt een operatie “harten veroveren” opgezet. Jongeren die gaan studeren in Leuven, Gent of Brussel, moeten overtuigd worden om na hun studies of na hun eerste job elders, terug te keren naar de regio, aldus Voka. Daarbij wordt gewezen op de vele troeven die de streek te bieden heeft: een regio die internationaal onderneemt, een regio die bruist van de creativiteit en de innovatie, een regio met een sterke industriële traditie en finaal ook een regio zonder files.

Voka zegt dat het initiatief zal nemen om ondernemers dichter bij de studenten te brengen, omdat goede voorbeelden nu eenmaal een bron van inspiratie zijn. Ook wordt gestreefd naar een meer optimale triple helix-band, ofte een netwerk waarin onderwijs, ondernemers en overheid elkaar treffen. In de loop van dit jaar nog wordt daarom een Faculty Club opgericht in Kortrijk. Bedoeling is dat de drie genoemde sectoren elkaar op geregelde tijdstippen kunnen ontmoeten rond de tafel. Als de link tussen het werkveld en het onderwijs aangescherpt wordt, is dat de beste manier om jongeren meer en betere kansen te geven op de arbeidsmarkt, aldus Veerle De Mey van Voka West-Vlaanderen. (KC/ foto Johan JVGK)