De Federatie Vrije Beroepen (aangesloten bij UNIZO) publiceerde zopas zijn jaarlijkse barometer van het vrije beroep. Eind 2016 waren in Vlaanderen 180.787 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief. 17,15 procent of 31.011 onder hen waren actief in West-Vlaanderen.

Uit de cijfers blijkt dat ruim één op vijf (of 22,70 procent) van het totaal aantal zelfstandigen in de provincie een vrije beroeper is. Met een Vlaams gemiddelde van 27,83% scoort West-Vlaanderen hier onder het gemiddelde. “Dit is geen verrassing” volgens UNIZO West-Vlaanderen.  “Het onderwijs is immers een bepalende factor. De afgelopen jaren werden belangrijke stappen voorwaarts gezet maar veelal moet een student zijn laatste (universiteit)jaren buiten de provincie afleggen. Daarnaast blijft UNIZO benadrukken dat het tijdens de opleiding belangrijk is voldoende aandacht te hebben voor bedrijfseconomische vorming. Naast het beroep op zich is dit immers een steeds belangrijker factor voor het welslagen.”

De meest populaire vrije beroepen in West-Vlaanderen zijn de intellectuele diensten (48,2 procent) gevolgd door de paramedici (21,84 procent) en de artsen (8,65 procent). Dit zijn ook de sectoren waarin de meeste West-Vlaamse starters actief zijn. In de andere provincies zien we een gelijkaardige verdeling. In totaal kozen vorig jaar 2.866 starters in de provincie voor het vrije beroep. In dezelfde periode stopten 1.144 vrije beroepers hun activiteit. Er is bijgevolg een duidelijke aangroei in West-Vlaanderen.

Met in 2016 42,98 procent vrouwelijke vrije beroepers volgt West-Vlaanderen de algemene trend van stijgend vrouwelijk ondernemerschap.