Op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) werden de plannen goedgekeurd voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex van de E17 en de N382 in Waregem. Er wordt geopteerd voor het Diverging Diamond Interchange-scenario, een in Vlaanderen nog onbekend type van verkeersafwikkeling.

Het huidige op- en afrittencomplex van de E17 met de N382 in Waregem kent een moeilijke doorstroming door de hoge verzadigingsgraad. Op piekmomenten ontstaan er files met een terugslag tot op de E17. De vele opeenvolgende kruispunten op de N382 ondervinden ook meer en meer een moeilijke doorstroming. De overheid wil zowel de doorstroming verbeteren alsook de omliggende bedrijventerreinen vlotter en veiliger bereikbaar maken. Daarnaast moet ook de veiligheid en toegankelijkheid voor zwakke weggebruikers verbeterd worden. Tenslotte wil ‘Wegen en Verkeer’ ook een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer stimuleren. Een en ander wordt nu bestudeerd door expertisebureau Sweco, waarbij diverse scenario’s aan bod kunnen komen.

Het beste scenario zou de Diverging Diamond Interchange (DDI) zijn. In dit scenario kunnen conflicten op het op- en afrittencomplex tot een minimum herleid worden, en dit via een in Vlaanderen bijna ongekende oplossing. Het concept wordt voornamelijk in de Verenigde Staten toegepast en wordt nu meer en meer toegepast in Europa. Het komt er op neer dat bepaalde verkeersstromen helemaal van elkaar worden losgekoppeld zodat er geen interferentie ontstaat. De DDI zou een minimum aan onteigeningen vergen en inpasbaar zijn in de huidige situatie, aldus specialisten.