WAREGEM – Leiedal start dit jaar met de voorbereiding van het nieuwe reconversieproject Mirakel in Waregem. Het kleinschalige ondernemerschap moet tegen 2022 wel varen bij nieuwe infrastructuur.

Het Gentse bedrijf Annabel uit Mariakerke en Intercommunale Leiedal sloten eind vorig jaar een akkoord over de aankoop van de site Mirakel in Waregem. Leiedal koopt het terrein van ongeveer 2,3 hectare om haar aanbod aan ruimte om te ondernemen in de regio te verruimen. De site ligt in de Mirakelstraat in Waregem (wijk Nieuwenhove) in een gemengde omgeving met industriële bedrijvigheid in de buurt.

Na de faling van DVW Textiel (Deslee-Vanhoutte) in 2000 nam het Gentse bedrijf Annabel de site over. Intussen gebruikt Annabel de gebouwen niet meer. De site was een vlasroterij vanaf de jaren 30 en een weverij sinds de jaren 70. Nu is ze aan haar derde leven toe. Het terrein is vandaag bestemd voor industrie, handel en kantoren en is grotendeels bebouwd (ongeveer 1,5 van de 2,3 ha). Het jongste gebouw dateert van 1998. Het is 4800 m² groot en kan een nieuwe invulling krijgen. De andere gebouwen worden nu gesloopt en maken plaats voor een moderne infrastructuur en kleinere kmo-kavels.

Moderne infrastructuur

Leiedal heeft de ambitie om de bedrijfssite aan te passen aan de hedendaagse normen. Daarom zullen nieuwe wegen, rioleringen, waterbuffering, nutsvoorzieningen en groen aangelegd worden. Vermoedelijk kan Leiedal de eerste bedrijfspercelen vanaf 2022 op de markt brengen. Deze aankoop past volledig in de beleidsvisie van Leiedal. Om voldoende ruimte om te ondernemen te creëren, snijdt de intercommunale niet alleen nieuwe bedrijventerreinen aan of activeert ze niet enkel het aanbod op bestaande zones. Leiedal zet ook intensief in op de reconversie van bestaande economische ruimte. “Tegen 2019 willen we immers 60 procent van de uitgifte aan bedrijfsgrond uit reconversie, hergebruik en verdichting halen”, aldus de intercommunale. “Dus moeten we er nu al over waken dat er voldoende gronden worden aangekocht. Zo kunnen we een continu aanbod garanderen.”

Ondernemend Waregem

Intercommunale Leiedal kocht de site op vraag van de stad Waregem. De stad wil het terrein een kleinschalige en kwalitatieve invulling laten krijgen, zodat de leefbaarheid van de Mirakelstraat niet onder druk komt te staan. Een zone voor kleine en middelgrote bedrijven vormt dan ook een passend alternatief voor de huidige milieubelastende industrie. Nu de site Transvaal (WVI) volledig is ingevuld en de verkoop op de site Groenbek (Leiedal) loopt, voorziet Waregem in de nabije toekomst opnieuw een vraag naar kleine bebouwde en onbebouwde bedrijfskavels.

foto: Luchtfotografie Henderyckx & Intercommunale Leiedal