In het kader van een door de Europese Commissie mede gefinancierd project “Genius Loci” werd een specifiek label ontworpen voor belangrijke industriële erfgoedsites en -projecten. Voor België werden er 22 labels toegekend, waarvan 17 in Vlaanderen. Daarvan gaan er maar liefst vijf naar West-Vlaanderen, waaronder drie in Zuid-West-Vlaanderen en twee in de Westhoek. In vergelijking met andere en grotere Europese landen, blijkt ons land buitengewoon succesrijk als het gaat om bescherming van zijn industrieel erfgoed. West-Vlaanderen spant daarbij zonder meer de kroon. Aan dit label wordt een reeks diensten toegevoegd. Zo is elk label voorzien van een QR-code waarmee via een smartphone informatie opgevraagd kan worden, en worden de projecten ook via een website ontsloten. In een volgende stap zullen de erkende sites en musea kunnen participeren in specifieke Europese thematische netwerken en toeristische routes.

De door Europa erkende sites in West-Vlaanderen zijn: brouwerij Verhaeghe (Vichte), brouwerij Feys (Beveren aan de IJzer), Mout- en Brouwhuis De Snoek (Alveringem-Fortem), brouwerij Rodenbach en Preetjes Molen (Kortrijk-Heule en nu eigendom van de stad Kortrijk). De Europese Commissie vindt het belangrijk om het industrieel verleden van vooral kmo’s de plaats te geven die ze toekomst als waardevol voor burgers en maatschappij. Want wie zijn verleden niet kent, begrijpt het heden niet.