KORTRIJK – Het aantal Waalse werkzoekenden dat werkzaam is in West-Vlaamse bedrijven daalt jaar na jaar. Nochtans heeft de provincie Henegouwen te kampen met hoge werkloosheidscijfers, terwijl in West-Vlaanderen de werkloosheid zo laag ligt dat bedrijven moeite hebben om hun vacatures in te vullen. De zogenaamde ‘interregionale arbeidsmobiliteit’ moest dus dringend een nieuw elan vinden. Voka West-Vlaanderen zet daarom mee haar schouders onder de uitwerking van een nieuw principe akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië.

 Op vlak van interregionale arbeidsmobiliteit moet een versnelling hoger worden geschakeld. Cijfers tonen aan dat het aantal Waalse werkzoekenden dat in West-Vlaamse bedrijven komt werken de laatste jaren daalt. Pendelden er in 2008 dagelijks nog 6.800 werkzoekenden vanuit Henegouwen naar West-Vlaanderen, dan was dit cijfer in 2011 gezakt tot 6.200. In 2013 waren het er 5.900 om uiteindelijk uit te komen op zo’n 5.600 in 2015 (laatst beschikbare cijfers). Nochtans bedraagt de gemiddelde werkloosheid in de provincie Henegouwen 15%. In de steden Doornik is dit 12,7% en in Moeskroen 12%. Terwijl de werkloosheid in West-Vlaanderen dan weer net bijzonder laag is. Het West-Vlaams gemiddelde is 5,2%.

 Om de interregionale arbeidsmobiliteit te verhogen, ondertekenden Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, en zijn Waalse ambtsgenoot, Pierre-Yves Jeholet, deze week een nieuw strategisch plan. Voka West-Vlaanderen is reeds lang vragende partij om meer werkzoekenden uit Wallonie Picarde (de regio Doornik-Moeskroen) naar de ondernemingen in West-Vlaanderen toe te leiden. “Wij zijn verheugd met dit initiatief” zegt algemeen directeur Bert Mons. “Gezien de economische hoogconjunctuur moet het volledige arbeidspotentieel aangesproken worden, ook vanuit Wallonië en Noord-Frankrijk. De bevoegde arbeidsbemiddelingsdiensten werken reeds lang samen rond deze thematiek, maar we moeten een versnelling hoger schakelen. De bedrijven vragende partij.”

Strategie

Het strategische plan dat beide ministers bestaat uit drie krachtlijnen: de matching van de Waalse werkzoekenden met de Vlaamse werkgevers vergroten, het aanbod aan taalopleidingen versterken en sensibiliseringsacties (jobbeurzen en jobdatings). “In 2017 hebben we nochtans ook al diverse acties ondernomen om Waalse werkzoekenden naar hier te lokken”, aldus nog Bert Mons van Voka west-Vlaanderen. “Tijdens onze Tour de Wallonie gingen we in dialoog met politici rond de thematiek en we hebben ook twee Vlaams-Waalse jobbeurzen georganiseerd. Hier kwamen telkens concrete aanwervingen uit voort. Wij hopen nu dat de VDAB en Le Forem mee werk zullen maken van meer arbeidsmobiliteit over de taalgrens heen.”