West-Vlaamse bedrijven schenken computers aan derde wereld

Reproductierechten gelden voor alle eigen publicaties (drukwerk en digitale media) op het gebied van fondsenwerving, communicatie en intern gebruik voor onbepaalde termijn, ongeacht de oplage. De organisatie respecteert hierbij de auteursrechten en verplicht zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij de publicatie van de foto’s.

West-Vlaamse overheden en privé-bedrijven steunen hand in hand Close the Gap. Dit is een organisatie die de kloof tussen het rijke noorden en het arme zuiden via allerlei initiatieven wil helpen dichten. Dat kan onder meer door afgedankte maar daarom niet versleten computers weg te schenken aan Close the Gap, dat het materiaal dan kanaliseert naar vooral Afrikaanse landen. Close the Gap laat het computermateriaal volledig wissen, schoonmaken en opnieuw gebruiksklaar maken. De vzw heeft 3500 projecten in 56 landen, waar ze het ingezamelde materiaal verdeelt. In die landen geeft ze ook trainingen om de lokale bevolking met de apparatuur te leren omgaan. Wanneer de apparaten aan het eind van hun tweede leven zijn gekomen, voorziet de organisatie ook in een verantwoorde recyclage.

De provincie West-Vlaanderen, het OCMW Roeselare, Galloo (Menen), ADMB (Brugge) en Jetair (Oostende) zijn voorbeelden van bedrijven of instellingen die dit hergebruik van pc’s steunen. Zopas nog heeft Jetair aangekondigd dat het volgend jaar in totaal 1500 toestellen, waarvan 800
uit België en 700 uit Nederland wegschenkt aan Close the Gap. Het gaat om computers, maar ook laptops, beeldschermen, telefoons, toetsenborden, printers, enzovoort. Jetair zegt dat het zodoende zijn opdracht op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) inhoud geeft. Galloo van zijn kant gaf Afrikaanse ingenieurs een opleiding inzake recyclage.

Close the Gap zoekt nog altijd naar bedrijven die in de ICT- en recyclageverhaal willen meestappen. (KC/ foto Close the Gap)