Tijdens een bedankings event worden jaarlijks een kleine duizend Unizo-bestuursleden uit West-Vlaanderen in de bloemetjes gezet. Ze worden bedankt om lokaal de belangen te behartigen en activiteiten te organiseren. Kortom, zij zorgen er voor dat Unizo de unie van zelfstandige ondernemers is. Unizo West-Vlaanderen trakteerde hen daarom op foodtrucks, mobiele bars, live muziek en fun. Een oprecht moment dat volledig werd omgetoverd tot een heus ‘bestuurdersfestival’. Een en ander ging door bij Transport Gheeraert te Loppem (Zedelgem). Via enkele  inspiratiezuilen worden de opmerkelijkste acties en activiteiten van de verscheidene Unizo-besturen geprezen.

Tijdens het bestuurdersfestival nam Unizo West-Vlaanderen ook het initiatief om geld in te zamelen ten voordele van zusterorganisatie en ngo Trias. Trias steunt ondernemende mensen in het Zuiden en heeft in diverse continenten en in diverse landen een netwerk van medewerkers opgezet die het lokale ondernemerschap vooruit helpt. Wat Unizo doet in Vlaanderen, doet Trias in de ontwikkelingslanden. Beide organisaties werken samen en proberen van elkaar te leren. De bestuursleden konden aan Trias doneren met een vrij te kiezen bijdrage.