Tijdens de zogenaamde “Nacht van de Bouw” maakte de sector een positieve balans op namens zijn leden. In 2016 kende het aantal vergunningen voor nieuwe woningen in West-Vlaanderen opnieuw een forse opstoot na het rampjaar 2015. Minder positief is dat het aantal vergunde woningrenovaties op ongeveer 3.700 per jaar blijft steken. Wat de nieuwbouw aangaat, waarschuwen de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw voor de beperkingen die het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen kunnen teweegbrengen. Tegelijk pleiten zij voor een forse verhoging
van het aantal grondige woningrenovaties. In West-Vlaanderen wordt momenteel per jaar amper 0,6 procent van het bestaande woningpatrimonium grondig gerenoveerd. Het renovatieritme zou meer dan 2 procent per jaar moeten stijgen om het woningpatrimonium binnen een dertigtal jaar volledig energiezuinig te krijgen, aldus de Confederatie.
Van oktober 2015 tot september 2016 werden in West-Vlaanderen in vergelijking met de twaalf maanden voordien 47 procent meer vergunningen voor nieuwe flats toegekend en 18 procent meer vergunningen voor nieuwe huizen. Dat is goed nieuws na de forse achteruitgang in de voorbije jaren van het aantal vergunningen voor nieuwe huizen en flats. Die opwaartse trend zet zich trouwens door in heel Vlaanderen.

Op 30 november 2016 heeft de Vlaamse regering het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goedgekeurd. Dit plan streeft twee belangrijke doelstellingen na: meer verdichting en minder beslag op de ruimte. Tijdens de laatste vijf jaren is het ruimtebeslag in West-Vlaanderen per dag met ongeveer 1,1 hectare toegenomen. Dit zogenaamde “extra ruimtebeslag” is te wijten aan diverse ingrepen: niet alleen aan extra woningen maar ook aan bijkomende bedrijven, infrastructuur en zelfs
tuinen en parken. Het extra ruimtebeslag zou volgens het witboek tegen 2040 moeten dalen tot nul. De Confederatie Bouw zegt niet gekant te zijn tegen verdichting. Integendeel. In West-Vlaanderen worden nu bijna 60 procent van de vergunningen ingediend door vennootschappen in plaats van door particulieren. Dit
percentage ligt hoger dan in andere provincies. Het kan daarbij gaan om sleutel-op-de-deur bedrijven, project- en brownfield ontwikkelaars. Vaak delen zij grotere terreinen op in kleinere percelen die betaalbaar zijn voor de gemiddelde West-Vlaming. Van private kant worden inmiddels ook inspanningen geleverd om compacter te bouwen. Daardoor is het extra ruimtebeslag per dag de laatste twee decennia al meer dan gehalveerd. Maar bij de gemeentebesturen stelt de Confederatie Bouw heel wat meer terughoudendheid ten aanzien van verdichting vast.

Tot slot nog dicht: soms wordt gezegd dat West-Vlaanderen steeds meer volgebouwd wordt. De Confederatie Bouw wijst er op dat de realiteit anders is, want slechts twaalf procent van de oppervlakte is voor wonen bestemd.