Al enkele jaren zetten West-Vlaamse gemeenten stappen richting klimaatneutraliteit. Tijdens het Klimaatevent dat deze week plaats vond, konden de gemeentelijke beleidsmakers en -uitvoerders hun geslaagde acties en interessante initiatieven toelichten. Keynotespeaker Sabine Denis van “The Shift” ging dieper in op de transitie naar een duurzamere economie waarbij zowel lokale besturen als het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein schetste wat de gemeenten kunnen verwachten van het Vlaamse beleid.

Het Klimaatevent werd georganiseerd door een sterk partnerschap dat de West-Vlaamse gemeenten ondersteunt bij hun ambities en acties: het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Eandis, Infrax, Leiedal en WVI. West-Vlaamse gemeenten zetten stappen om de CO2-uitstoot te verminderen. De meeste engageerden zich via het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie. De ultieme doelstelling is klimaatneutraliteit, al ligt de tijdshorizon nog ver: vaak op 2050. De gemeenten zeggen dat ze nu al betekenisvolle initiatieven nemen rond energiereductie van openbare verlichting en openbare gebouwen, rond het stimuleren van zonne-energie bij burgers, rond het overtuigen van woningeigenaars tot een grondige energierenovatie. Al blinkt de ene stad of gemeenten daarbij al meer uit dan de andere. Tijdens het Klimaatevent werd Izegem alvast geprezen voor de wijze waarop ze haar bewoners betrekt in het energieverhaal. In de categorie “gemeente als voorbeeld” werd de grootste energiebesparing door het dimmen/doven van openbare verlichting gerealiseerd door Heuvelland (voor de periode 2011-2015). In de categorie “wonen” was Deerlijk koploper in het aantal energiepremies voor particulieren, Waregem haalde de prijs binnen voor de niet-particulieren in de categorie werken. In de categorie doelgroepenwerking spande Mesen de kroon met het grootste aantal energiescans per 1.000 inwoners in 2016 en voerde Oostende doorheen de jaren het meeste energiescans per 1.000 inwoners uit. Poperinge deelde in de periode 2014-2016 het grootste aantal energieleningen per 1.000 inwoners uit. In de categorie hernieuwbare energie waren er in Lo-Reninge het hoogste aantal huishoudelijke zonnepanelen (kW) per 1.000 inwoners. In de categorie mobiliteit kaapte Blankenberge de prijs weg voor het minste aantal personenwagens per 1.000 inwoners. Koekelare zorgde op haar beurt voor de realisatie van de meeste fietspaden in kader van het fietsfonds.

Tijdens het Klimaatevent werd er gezegd dat er sowieso nood is aan meer resultaat bij bedrijven, industrie, handel en kmo’s. Vanuit The Shift, het Belgisch ontmoetingspunt voor bedrijven met ambities rond duurzaamheid, illustreerde CEO Sabine Denis hoe dit kan. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld reeds aan de slag met de ‘warmtekaart’ van West-Vlaanderen die bedrijven helpt bij het detecteren van interessante restwarmtebronnen in de omgeving.