West-Vlaamse kmo’s zijn financieel gezond

aaacloseup
Volgens UNIZO West-Vlaanderen zijn de West-Vlaamse kmo’s financieel gezond. Dat besluit de organisatie op basis van de zevende editie van het  kmo-rapport. Met dit rapport willen UNIZO, UCM en Graydon een allesomvattend beeld schetsen van de financiële gezondheid van de Belgische
kmo’s. Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “In het rapport is een trendbreuk merkbaar. We zitten daarbij nog niet op het niveau van voor de crisis, maar zowat alle parameters zijn opnieuw opwaarts gericht. Ook voor de West-Vlaamse kmo’s. Enkel op het vlak van netto rendabiliteit scoren we minder. Dit kan te verklaren zijn door het feit dat onze kmo’s meer middelen herinvesteren.”
In de studie wordt ook aandacht besteed aan andere parameters zoals de productiviteit.  De productiviteit van de vennootschappen wordt gemeten aan de hand van de toegevoegde waarde in verhouding tot de personeelskosten. De mediaanwaarde van de productiviteit komt uit op een niveau van 169 procent in Vlaanderen. Voor België ligt het cijfer op 163 procent. West-Vlaanderen scoort met 176,99 procent uitstekend op het vlak van productiviteit. Ook op het vlak van solvabiliteit (de capaciteiten van een onderneming zijn om de korte en langlopende schulden te kunnen aflossen) ligt de score hoog. De mediaanwaarde van het solvabiliteitscijfer komt voor Vlaanderen op een niveau van 63,48 procent West-Vlaamse kmo’s halen een score van 62,77 procent en hebben bijgevolg lagere schulden in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Enkel inzake netto-rendabiliteit (rendement van het eigen vermogen na belastingen) kan alles beter. In Vlaanderen bedraagt dat 8,7 procent, in België 8,6 procent. West-Vlaanderen scoort hier met 7,8 procent zwakker. Unizo vertegenwoordigt in de eerste plaats kmo’s en middenstandszaken. (KC)