Brugge

De West-Vlaamse maatwerkbedrijven groeiden tussen 2008 en 2016 op verschillende vlakken: de inkomsten stegen fors, het aantal medewerkers nam toe en er werden nieuwe activiteiten opgezet. Daarnaast investeerden de tien grootste maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen tussen 2014-2016 samen zo’n 42 miljoen euro. Een en ander blijkt uit het nieuwe themanummer van ‘West-Vlaanderen Werkt’.

In dat nummer worden maatwerkbedrijven en de meerwaarde ervan van dichterbij bekeken. ‘Maatwerkbedrijf’ is de nieuwe naam voor de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Tussen 2014-2016 investeerden de tien grootste maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen samen zo’n 42 miljoen euro. De investeringen gaan vooral naar de uitbreiding van gebouwen en naar nieuwe productie-uitrusting. Daarnaast investeren de bedrijven ook in werkcomfort, opleiding en begeleiding van hun medewerkers. Westlandia uit Ieper spant de kroon met een investering van bijna 8 miljoen euro in onder andere 7.000 m² extra bedrijfsoppervlakte en computergestuurde machines. Het bedrijf investeert jaarlijks gemiddeld 15 procent van zijn netto-omzet in de organisatie.

De tien grootste werkgevers binnen de sector in West-Vlaanderen realiseerden in 2016 samen zo’n 125 miljoen euro aan commerciële inkomsten, een groei van 16 procent ten opzichte van 2008. De sterke prestaties van de maatwerkbedrijven blijken ook uit de resultatencijfers. In 2008 noteerden vijf van de tien bedrijven nog negatieve eindresultaten. Toen bedroeg het samengevoegde eindresultaat 2,6 miljoen euro aan verliezen. In 2016 steeg dit bedrag naar gezamenlijk 4,3 miljoen euro nettowinst.

Ook de tewerkstelling in de maatwerkbedrijven steeg van 5.084 jobs (voltijds equivalenten) in 2008 naar 5.425 in 2016. Omgerekend naar het aantal effectieve medewerkers kwam dit eind 2016 neer op 6.435 medewerkers, een sprong van 500 medewerkers ten opzichte van 2008. Het grote verschil tussen het aantal VTE’s (voltijds equivalenten) en de effectieve tewerkstelling laat zich verklaren door het feit dat de helft van de medewerkers bij de maatwerkbedrijven deeltijds aan de slag is.

Partners van bedrijfsleven

Uit de diepgaande studie blijkt nog dat de meeste maatwerkbedrijven hun interactie met de industriële klanten verhogen door een team van medewerkers met een begeleider in te zetten op de werkvloer van de klant. Het aantal medewerkers, actief in enclaves in West-Vlaanderen, klom de laatste zes jaar op van 430 naar 720 personen: een groei van bijna 50 procent. Uit eerder onderzoek van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen blijkt dat bijna één op de twee West-Vlaamse industriële ondernemingen met 10 of meer werknemers gelinkt is aan een maatwerkbedrijf. Maatwerkbedrijven zetten tegenwoordig ook meer en meer in op diensten zoals groenonderhoud, horeca en poetsdiensten.

Meer info: zie website www.pomwvl.be