BRUGGE, KORTRIJK – Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemende mensen dat er durft voor te gaan, is in 2017 andermaal gestegen. In 2017 besloten in België 95.081 (+ 5,91%) ondernemers een eigen zaak te starten. 9.491 of 10,48% onder hen zijn actief in West-Vlaanderen. Een stijging van 6,22% tegenover het jaar voordien en meteen het hoogste aantal sinds het eerste referentiejaar 2007.

Ook in de andere provincies is er een stijging van het aantal starters ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de jaarlijkse startersatlas van UNIZO, Graydon en UCM die recent werd voorgesteld. In West-Vlaanderen spant Kortrijk traditioneel de kroon en sluit Veurne al even traditioneel de rij.

Volgens Frederik Serruys, directeur Unizo West-Vlaanderen ligt de crisissfeer steeds verder achter ons. “Die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door die vele nieuwe ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie”, zegt Serruys nog. “Het cumulatoreffect doet hier duidelijk zijn werk. Wat neerkomt op meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij. Wat ook opvalt is dat ondernemen meer dan ooit hip is, dit dankzij een verbeterd imago van ondernemerschap in het algemeen en een sterk wijzigende tijdsgeest anderzijds. Toch is dit zeker niet het moment om achterover te leunen. We moeten het imago van ondernemers verder verbeteren, de lasten voor ondernemers moeten omlaag en we blijven hameren op minder administratieve rompslomp. Daarenboven moeten we evolueren naar een sociaal vangnet dat gelijk is voor iedereen, ook voor ondernemers.”

Wie vandaag start, moet over enkele jaren een degelijke onderneming uitbouwen. at moet de ambitie zijn, aldus Unizo. Ondernemers die starten in bijberoep moeten over enkele jaren volwaardige ondernemers zijn geworden. Daarom moeten de diverse overheden goede randvoorwaarden creëren met minder administratieve rompslomp en een beter fiscaal klimaat.

Drempel vijf jaar

Van alle opgerichte ondernemingen in West-Vlaanderen in 2013 is vijf jaar later nog 68,88% actief. Concreet betekent dit dat van de 7.378 opgestarte ondernemingen in 2013 er begin 2018 nog 5.082 actief zijn. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel. De Belgische overlevingsgraad bedraagt 66,31%. 

Ook dit jaar blijft de dienstensector het meest populair bij starters. In 2016 zijn er 36.922 starters in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 38,83% ten opzichte van het totale aantal starters in België. Binnen de dienstensector zijn de zakelijke diensten en immobiliën het populairst. De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgen de bouwsector en de detailhandel.