Na een slepende ziekte, waarbij hij al die tijd op een exemplarische wijze werd bijgestaan door zijn echtgenote Marie-Claire De Jaegere, is in Leuven Marc Vanderstichele overleden (foto: derde van rechts op de eerste rij). Hij was decennia lang drager van een ruilhart. Marc Vanderstichele zal nog lang herinnerd worden als een groot, discreet en vooral ook grootmoedig man die een schitterende loopbaan schreef op hoog niveau. Zo was hij onder meer bij de toenmalige Groep Brussel Lambert (GBL) van Albert Frère één van de topkaderleden die zich boog over het investeringsvehikel van de bank (Prominvest eerst, Indas later).

Marc Vanderstichele was één van eerste directeuren van de intercommunale Leiedal, waar hij in het veld werd gestuurd door wijlen Albert De Clerck. Hij werd door de brede omgeving gewaardeerd voor zijn vakkennis en inzicht. Later zou hij zich opwerpen als een gedegen expert bij een aantal nutsmaatschappijen waaronder Gaselwest. In vrij moeilijke jaren was hij ook politiek actief en meer bepaald als voorzitter van de CVP in Kortrijk. Toen zijn echtgenote carrière maakte als provinciaal député, trok hij zich met de discretie die hem eigen was terug op de achtergrond.

Ook in sociaal-sportieve kringen toonde Vanderstichele zich een geëngageerd ‘seigneur’ en gentlemen par excellence. Zo was hij omzeggens een leven lang trouw lid en bestuurder van de Nieuwpoortse yachtclub KYCN, waar heel wat West-Vlaamse ondernemers lid van zijn. Tussen 1999 en 2001 was hij er ook voorzitter. Niet langer dan drie weken terug maakte hij er nog voor de laatste keer zijn opwachting. Toen de zeilclub met grote traditie enkele jaren terug even uit koers dreigde te varen, wierp Vanderstichele zich op als man met visie en redder in nood. Baudouin Meyhui, de huidige voorzitter van de KYCN, heeft niets dan lof voor wat hij noemt ‘de eindeloze verdiensten’ van Marc Vanderstichele.

De uitvaart van Marc Vanderstichele is voorzien voor zaterdag aanstaande in het Leuvense.

foto: Beeldbank Kortrijk