West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais willen nog nauwer samenwerken

samenwerking_departement_du_nord

De Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord zullen in de toekomst meer dan ooit inzetten op onderlinge samenwerking op het vlak van onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk en op het vlak van grensoverschrijdende arbeid. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse “Grensoverschrijdende Vergadering” die dit jaar in Rijsel doorging. Op deze bijeenkomst worden gezamenlijke toekomstperspectieven en dito projecten gepland, besproken en uitgebouwd. Beide overheden willen het aantal leerlingen dat Nederlands wordt onderwezen in Noord-Frankrijk in de toekomst aanzienlijk verhogen, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs. De Provincie West-Vlaanderen biedt subsidies en ondersteuning aan om, onder andere via een webplatform, scholen uit West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk meer te laten samenwerken. Momenteel krijgen zo’n 4.000 basisschoolkinderen wekelijks een half uurtje Nederlands in Noord-Frankrijk. Na deze introductielessen komt het Nederlands nog nauwelijks aan bod. Voornamelijk in de grensregio, in scholen in Flandre Maritime, Flandre Intérieure en de Rijselse metropool wordt Nederlands in sommige scholen in het secundair onderwijs onderwezen. In totaal gaat het over 2.500 leerlingen in 11 lycea (leerlingen van 15-17 jaar) en 19 colleges (11-14 jaar) en over 500 leerlingen in de “Lycées professionnels” (het zogenaamd beroepsonderwijs).

De zwakke kennis van de Nederlandse taal in het Département du Nord zet vaak ook een rem op de grensoverschrijdende arbeid. Nochtans blijkt uit cijfers dat het aantal vacatures in West-Vlaanderen voor grensarbeiders niet achteruit gaat. Sommige West-Vlaamse bedrijven voorzien zelf lessen Nederlands voor grensarbeiders. Het is de bedoeling via projecten als “Emploi sans frontières/Grenzeloos Tewerkstellen” en “Compétences sans frontières/Grenzeloos Competent”, met Europese en provinciale subsidies, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt te ontgrenzen door de hinderpalen weg te nemen. Dat kan door de grensoverschrijdende tewerkstelling te optimaliseren via brede bewustmakingsacties, zoals taallessen en plaatselijke evenementen, de noden op elkaar af te stemmen in sectoren als agrovoeding, textiel, nieuwe materialen en duurzaam bouwen. (KC)