BRUGGE – Op dit ogenblik zijn er slechts ongeveer 12.000 Noord-Franse werknemers tewerkgesteld in West-Vlaanderen. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V). Onder meer VOKA probeert met tal van initiatieven meer Franse werkzoekenden naar onze contreien te lokken. 

De gedeputeerde baseert zich hiervoor op de meest recente cijfers. 12.000 is veel te weinig”, aldus Jean de Bethune. De arbeidskrapte in West-Vlaanderen is al een tijd een probleem en wordt groter, zeker in het zuiden van de provincie. “Veel bedrijven worden gefnuikt in de groei omdat ze onvoldoende personeel vinden om de vacatures in te vullen”, aldus provincieraadslid Himpe. “Er is dringend nood aan initiatieven, maar ook aan een betere afstemming van de vele initiatieven.”

Recent nog kondigde VOKA een nieuw initiatief aan om samen met de bevoegde instanties in Les-Hauts-de-France nieuwe acties op touw te zetten. Maar er zijn ook andere initiatieven, zoals de Academie voor de Toekomst waarmee de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen ondernemingen wil ondersteunen in de zoektocht naar en het behouden van competente en gemotiveerde medewerkers. “Er is inzake grensoverschrijdende tewerkstelling duidelijk een nieuwe dynamiek in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai”, aldus Kurt Himpe.

Nieuwe initiatieven

Gedeputeerde Jean de Bethune vindt wel dat er een betere coördinatie moet komen om alle initiatieven te stroomlijnen. Daarom zijn grensoverschrijdende initiatieven in verband met de arbeidsmarkt in 2018 een prioriteit voor de POM”, aldus de Bethune. “Zo zal deze organisatie projecten uitwerken om Europese middelen aan te trekken en het is ook de bedoeling om de samenwerking tussen de VDAB en de Waalse en Franse tegenhangers Forem en Pôle Emploi te verbeteren, want die samenwerking loopt de laatste tijd niet meer zo vlot.”