In Zedelgem is het nieuwe competentiecentrum “Machinebouw & Mechatronica” (M&M) officieel voorgesteld. Het gaat niet om één site maar om een brede campagne op meerdere sites. Trekkers zijn het innovatiecentrum Sirris en de POM West-Vlaanderen, daarin gesteund door enkele grote bedrijven zoals Picanol en CNH maar ook door onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten. De bedoeling is om in deze specifieke sector van de M&M een technologisch leiderschap na te streven op grote schaal. Kruisbestuiving tussen diverse partijen (bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijs) is cruciaal om “Fabrieken van de Toekomst” uit te bouwen. “Niemand moet denken dat hij nog alleen de bakens kan verzetten”, aldus gedeputeerde Jean de Bethune.

West-Vlaanderen is de bakermat van de industrie in de sector van de M&M. Met iets minder dan een kwart van de tewerkstelling in de metaalverwerkende sector en zelfs veertig procent van de Vlaamse jobs in de mechatronica, is deze cluster heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Een duurzame toekomst bieden aan zowat 30.000 arbeidsplaatsen in onze provincie, is dus geen kleine uitdaging. Jos Pinte, voormalig algemeen directeur van Sirris, werd aangetrokken om het nieuwe competentiecentrum mee op de rails te zetten. In deze fase vloeit al 20 miljoen euro steun, via allerlei kanalen waaronder vooral Europa, naar het project. In totaal moet 50 miljoen euro naar West-Vlaanderen vloeien.