KORTRIJK – Andere talen spreken is onwaarschijnlijk belangrijk. Hoe groter de talenkennis, hoe groter de kansen op de arbeidsmarkt. Met de opening van een officieel Examencentrum Frans speelt de onderwijswereld (Kulak, VIVES, Miras, BLCC) maar ook de zakenwereld in op de vraag om talenkennis bij te schaven. De zetel van het Centrum bevindt zich in op Kulak waar een professioneel uitgerust taallabo van de eenentwintigste eeuw cursisten op de goede weg moet helpen.

Op de openingsbijeenkomst van het Examencentrum Frans, was Christian Dumolin, captain of industry en boegbeeld van West-Vlaams ondernemerschap, de gastspreker. Hij wees op de enorme zakelijke opportuniteiten die voor het rapen liggen aan onze achterdeur, dankzij de nabijheid van Noord-Frankrijk. Dumolin heeft recht van spreken want hij heeft binnen zijn portfolio liefst tien Franse bedrijven die samen werk geven aan zo’n 750 mensen. “Het is dus de evidentie zelf dat wij West-Vlamingen de taal van Molière zo goed mogelijk proberen te spreken”, aldus Christian Dumolin. “Mijn ervaring leert alvast dat een goede kennis van het Frans veel deuren heeft geopend.”

Het professioneel uitgeruste Examencentrum Frans verzorgt nu de opleidingen en geeft de diploma’s (DELF en DALF in vakjargon) af die door de Franse staat ook officieel erkend worden. Piet Desmet, rector van de Kulak en zelf ook romanist van vorming, is niet weinig fier met de erkenning als officieel Examencentrum. Het nieuwe Examencentrum Frans is toegankelijk voor studenten, maar evenzeer voor zakenlui, vrije beroepen, werknemers en al wie competitieve groeikansen nastreeft op de arbeidsmarkt, niet in het minst binnen de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik.