BRUGGE – Uit de meest recente studie van de POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie het ook in 2016 goed deed op vlak van inclusieve tewerkstelling. Dat jaar bood West-Vlaanderen 55.328 tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, een toename met 2,2 procent in vergelijking met 2014.

Als economische ontwikkelingsmaatschappij zet de POM West-Vlaanderen in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie. Inclusieve tewerkstelling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de vinger aan de pols te houden, inventariseerde de POM het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. Kansengroepen zijn werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een job op de arbeidsmarkt te vinden.

De POM komt tot enkele opvallende cijfers en bevindingen:
-In 2016 telde West-Vlaanderen 31.745 niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Dat is 6 procent minder dan in 2015. Dit komt overeen met een gemiddelde werkloosheidsgraad van 6,2 procent (in Vlaanderen is dat 7,7 procent).
-Iets meer dan de helft (50,2 procent of 15.928 mensen) van alle nwwz zijn laaggeschoold.

-In 2016 werden in totaal 55.328 personen uit de kansengroepen dankzij één of andere tewerkstellings- en/of participatiemaatregel geactiveerd in West-Vlaanderen. Dat zijn er 1.215 meer dan in 2014 (stijging van 2,2 procent). Met deze 55.328 plaatsen staat West-Vlaanderen in voor 19,8 procent van de Vlaamse tewerkstelling en participatie van personen uit de kansengroepen, en voor 13,4 procent van alle bezoldigde arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen (in Vlaanderen is dit 12,5 procent).

Strategische doelstelling

Bovenstaande cijfers tonen aan dat West-Vlaanderen nog altijd een prominente rol inneemt inzake de activering van personen uit de kansengroepen. In onze provincie is er een ruim netwerk van organisaties die zich actief inzetten voor de tewerkstelling en participatie van kansengroepen: 4Werk vzw (federatie van de
West-Vlaamse maatwerkbedrijven), Starterslabo, vzw STAM (federatie van de West-Vlaamse arbeidszorg initiatieven), en andere kennis- en begeleidingsinstanties.