Waar West-Vlaanderen altijd onderaan het lijstje bengelde als het om starters ging, is die tendens recent helemaal omgeslagen. Met een toename van 7,3 procent in de eerste zes maanden van dit jaar is West-Vlaanderen nu zelfs de beste leerling van de klas. Dat meldt Jobat.

Volgens Jobat duiken overal in de provincie nieuwe faciliteiten op om starters alle kansen tot ontplooiing te geven. “Ongetwijfeld een gevolg van de vele inspanningen die hier met vereende krachten worden geleverd om startende ondernemers maximaal te ondersteunen”, zegt Evy De Bruyker aan Jobat. Ze is bij Voka West-Vlaanderen verantwoordelijke voor jong ondernemerschap. De cijfers zijn dan ook best indrukwekkend. Terwijl de toename van het aantal startende bedrijven in Vlaanderen gemiddeld 5,8 procent bedroeg, spande West-Vlaanderen de kroon met een stijging van 7,3 procent. Een inhaalbeweging, aangezien de provincie in het verleden niet zo goed scoorde op vlak van vernieuwend ondernemerschap. Er was zelfs sprake van een braindrain naar Brussel en vooral naar Gent, ook wel de hoofdstad van jonge West-Vlamingen genoemd.

Betere omkadering

Volgens experts is het geen toeval dat er nu wel veel start-ups opduiken en jobs creëren in eigen streek. De belangrijkste reden is de toegenomen omkadering. “Het klopt dat overal in de provincie stevig aan de kar wordt getrokken om start-ups in West-Vlaanderen alle kansen te geven”, zegt Evy De Bruyker, die voor Voka West-Vlaanderen al meer dan 10 jaar actief het starterslandschap faciliteert. “Wij vanuit Voka, maar bijvoorbeeld ook de provincie West-Vlaanderen en de onderwijsinstellingen Vives, Howest, Kulak & UGent doen heel hard hun best om een groot platform te creëren. Het is door complementaire diensten aan te bieden dat 1 + 1 gelijk wordt aan 3. Dit gebeurt in West-Vlaanderen onder meer door nieuwe infrastructuur te voorzien, zoals het Vives Innovation Center, ’t Werkpand Waregem, Ondernemerscentrum Brugge of Hangar K in Kortrijk. Het netwerk van Actie voor Starters, dat laagdrempelige, flexibele oplossingen aanbiedt voor jonge ondernemers, speelt hier ook een erg belangrijke rol in.”

Steun aan starters

Zeker zo belangrijk is ook de inhoudelijke ondersteuning en coaching van deze start-ups. “Daar werken wij vanuit Voka heel sterk aan”, licht Evy De Bruyker toe in een gesprek met Jobat. “Ik denk aan het Bryo-project, waarin veelbelovende ondernemers intensief begeleid worden om hun business te doen groeien. Ze kunnen niet alleen veel leren van de ondernemers en experts waarmee wij hen in contact brengen, maar ook van elkaar. Zo moeten ze niet dezelfde fouten maken. We merken dat de starters vooral een aanspreekpunt nodig hebben. Ze moeten het bos door de bomen kunnen zien en op maat begeleid worden, zodat ze meteen een antwoord krijgen op hun specifieke vragen. De sterke cijfers van het aantal starters, alsook van de jobs die ze creëren, is zeker een resultaat van de inspanningen die alle actoren in West-Vlaanderen hiervoor leveren.”