BRUGGE – Met 11.300 winkels waarvan er bijna 9.000 zelfstandig worden uitgebaat, is West-Vlaanderen de provincie van de handelaars bij uitstek. Dat blijkt uit cijfers van de POM. De provincie West-Vlaanderen wil dat statuut nog versterken en lanceert daarom het initiatief BIZ West om handelaars met innovatieve ideeën een duwtje in de rug te geven.

Met 28.991 handelspanden is West-Vlaanderen de tweede grootste shoppingprovincie in Vlaanderen, na Antwerpen. Het aanbod van handelszaken en winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners is ook in 2018 nog altijd het hoogst van alle Vlaamse provincies. Dat blijkt uit de laatste studie die de  POM West-Vlaanderen en OC West, samen met de andere Vlaamse provincies, voorstelde.
Opvallend aan de vergelijkende studie is dat het aandeel ketenwinkels nergens lager is dan uitgerekend in West-Vlaanderen. Bijna 80% van de winkeluitbaters in onze provincie, die bekend is van zijn ondernemerszin, zijn unieke zelfstandigen. Het detailhandelslandschap in West-Vlaanderen levert een gevarieerde mix op van 38,9% winkels, 21,9% horecazaken en 30,8% commerciële dienstverlening. Bijna de helft (47%) van deze handelspanden bevindt zich in het centrale winkelgebied van de stad of gemeente. Ook voor een problematiek zoals leegstaande handelspanden kan West-Vlaanderen betere cijfers dan het Vlaamse gemiddelde voorleggen. “De provincie beschouwt kernversterking als de basis voor vitale steden en gemeenten in West-Vlaanderen”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen en OC West. “Met proactieve en innovatieve acties en maatregelen willen we een voldoende en gevarieerd handelsaanbod blijven aanbieden in de steden en gemeenten, wat op zijn beurt zorgt voor voldoende passage en cliënteel voor de handelaars.”

Stimulans om beter te doen

De provincie wil de ‘commercanten’ aansporen om nog beter te doen en heeft daarom BIZ West in het leven geroepen. BIZ West staat voor Business Innovation Zone West-Vlaanderen. Bedoeling is om volledig de kaart te trekken van innovatie en vernieuwing in de detailhandel. “Zowel inspiratiesessies, bewustmakingscampagnes, begeleidingstrajecten als evenementen gaan onze kernen levendig en krachtiger maken”, aldus Jean de Bethune. “Betrokkenheid van lokale handelaars en inspraak van handelaarscomités zullen hierin een heel belangrijke rol spelen.”

Ook op vlak van ruimtelijke ordening en vergunningen zal er vanaf 1 augustus nog sterker ingezet worden op een performantere afstemming met de beleidsdomeinen economie, milieu en mobiliteit om een beter evenwicht tussen het aantal baanwinkels en handelsconcentratie in het hart van de gemeente te verkrijgen.