In juni 2014 kondigden Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze de handen in elkaar wilden slaan om de ontwikkeling van het concept Smart Cities in België een duw in de rug te geven. Dat was meteen een Europese primeur. Sindsdien hebben al meer dan 100 slimme en duurzame projecten kunnen profiteren van deze begeleiding en voordelige financieringsvoorwaarden. Het gaat onder meer om projecten die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming en aan de opkomst van de circulaire economie. In totaal spreken we van 660 miljoen euro steun. Van het amper 10 maanden jonge tweede programma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy is inmiddels ook al 260 miljoen van een totale pot van 400 miljoen euro toegewezen. Kortom, een ronduit positieve balans die duidelijk bevestigt dat de dynamiek van slimme steden ook in België in de lift zit, inclusief in kleinere gemeenten.

De EIB en Belfius maakten ook een tussenbalans op van de Belgische situatie. Daaruit blijkt dat West-Vlaanderen veruit koploper is inzake goedgekeurde dossiers. In totaal kregen niet minder dan 102 projecten al een lening in het kader van die twee programma’s. Al deze projecten, in realisatie of al klaar, zijn ten voordele van in totaal meer dan 2 miljoen Belgen en ze gaan uit van gemeentebesturen, OCMW’s, intercommunales, provinciale instellingen enzovoort. In de klassering per provincie staat West-Vlaanderen op numero uno met negentien dossiers. De andere provincies huppelen achter: 9 voor Henegouwen, 10 voor Luik, 13 voor Waals-Brabant, 9 voor Namen, 4 voor Luxemburg, 12 voor Antwerpen, 14 voor Oost-Vlaanderen, 4 voor Limburg en 8 voor Vlaams-Brabant.

De lokale besturen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming en in de ontwikkeling van de circulaire economie, onder meer door het goede voorbeeld te geven en zo ondernemingen, particulieren en andere organisaties ertoe aan te zetten zich ten volle achter de strategie ‘Europa 2020 voor een slimme, inclusieve en duurzame groei’ te scharen.