West-Vlaanderen krijgt nog vijftig extra windmolens tegen 2020

windmolens-eneco

Windkracht 2020, het nieuwe windplan van de Vlaamse regering is ambitieus: 280 extra windmolens in Vlaanderen tegen 2020. Volgens plan zouden er in West-Vlaanderen een vijftigtal molens bij komen in de komende drie tot vier jaar.  Met “Windkracht 2020” wil de Vlaamse overheid de klimaat- en energiedoelstellingen halen. Vlaanderen heeft bij de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken om bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatwijziging. We moeten daarom in snel tempo stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool,olie en gas) en overgaan op schone, hernieuwbare energie.Wind en zon energie zijn de voor de hand liggende alternatieven. Het uitgangsprincipe is: windmolens kunnen overal, de procedure moet eenvoudiger en mensen kunnen participeren. Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie en zelf afkomstig uit Oostende, ziet veel mogelijkheden in onze provincie. “Het is de meest windrijke provincie,” aldus Tommelein. “Hier kunnen minstens 50 extra windmolens geplaatst worden. In de havens van Zeebrugge en Oostende zijn zeker mogelijkheden.”

De eerste 3 windmolens van het windplan zouden in Bellegem komen aan de E403 maar daar is heel wat verzet tegen. Het windplan mag dan ambitieus zijn, het is vaak moeilijk om ruimte te vinden en vooral een draagvlak, ondervinden ook windmolen bouwers. Een goede locatie kiezen voor de productie van groene elektriciteit is niet evident. Natuur.koepel vzw heeft daarom al een hele tijd terug een kaart opgemaakt met criteria en  geschikte locaties in Zuid-West-Vlaanderen.  Zo mogen de buurtbewoners geen extra  hinder ondervinden van  lawaai en slagschaduw en moet het landschap gerespecteerd worden. In haar zitting van donderdag 15 december heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen alvast een milieuvergunning verleend aan de nv Eneco Wind Belgium voor twee windturbines in de achterhaven van Zeebrugge. De deputatie is van oordeel dat deze windturbines ruimtelijk en landschappelijk thuishoren in dit havengebied, en verder aan alle opgelegde normen inzake milieu en veiligheid beantwoorden. Voor beide windturbines zijn ondertussen ook de corresponderende stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd. (KC)