Vlaams minister van Mobiliteit  Ben Weyts komt voor het eerst met een zogenaamd Fietsinvesteringsplan, dat alle fietsinvesteringen voor de rest van de bestuursperiode (tot 2019) concreet maakt. In de komende 3 jaar is er zo ook 42 miljoen euro vastgelegd voor fietsinvesteringen langs gewestwegen in West-Vlaanderen. “Vroeger keken we alleen maar terug na de feiten”, zegt Ben Weyts. “Nu creëren we concrete, nieuwe perspectieven voor de fietsers in West-Vlaanderen door voor het eerst 3 jaar vooruit te blikken”.

De stilstand op onze wegen verlamt mens, milieu en economie. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil ook de West-Vlamingen verleiden om de auto vaker te ruilen voor een alternatief, zoals de fiets. Weyts wil fietsen aantrekkelijker maken met concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen. Daaruit blijkt dat in 2015 slechts 63,5 procent van de opgemeten fietspaden “uitstekend” of “behoorlijk” scoort op de comfortparameter. Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt er weliswaar in alle provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft te laag. “We hebben nog een lange fietsweg te gaan”, vindt Weyts.

Het vrij gemaakte geld gaat vooral naar fietsverbindingen langs de gewestwegen.  Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. Weyts focust naar eigen zeggen ook op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van missing links, die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals autosnelwegen. “West-Vlaanderen is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt Weyts. “Ik wil pendelaars meer mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen Ik ben echter enkel bevoegd voor de gewestwegen. Het gros van de fietspaden is in handen van de lokale besturen. Ik besef dat het ook voor hen niet vanzelfsprekend is om in tijden van besparingen extra te investeringen. Als Vlaamse Regering geven wij bij deze alvast het goede voorbeeld”.

Het dossier dat het meest geld (3,1 miljoen euro) krijgt, is dat voor de verbetering van het fietspad tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort.