Maatwerkbedrijven ofte beschutte werkplaatsen zijn niet alleen op sociaal vlak lichtbakens in de maatschappij. Ook hun economisch impact is erg belangrijk als  cruciale toeleverancier aan de reguliere bedrijven. Daar komt vaak nog een duurzaamheidsaspect bij. Dat laatste is alvast wat het West-Vlaamse maatwerkbedrijf Westlandia dezer dagen probeert te bewijzen. Westlandia is een maatwerkbedrijf in Ieper dat aan 800 werknemers een duurzame tewerkstelling op maat aanbiedt. De lijn van duurzaamheid wordt ook doorgetrokken naar mobiliteit en duurzaam woon-werkverkeer.

In 2014 reeds werd onder impuls van het management en de sociale partners, een mobiliteitsteam opgericht met één doelstelling:  het bevorderen van duurzaam woon-werkverkeer. Dat dit initiatief meer dan de moeite loont, blijkt nu ook uit de gepubliceerde cijfers. Reeds 5  procent van de werknemers heeft ondertussen zijn wagen ingeruild voor een duurzamer vervoermiddel en komt ofwel te voet, ofwel per fiets, ofwel via carpooling naar het werk. In de loop van de voorbije jaren werden reeds tal van campagnes opgezet zoals deelname aan de testkaravaan, oprichten van een eigen fietshersteldienst, promotiecampagnes om carpoolen te bevorderen, uitbreiding van de fietsvergoeding, uitbreiden van de parkeerplaatsen voor fietsen, enzovoort. Deze week werd bij wijze van sensibilisering ook nog eens een grote fietsactie georganiseerd. Een honderdtal werknemers fietste in groep vanuit de verschillende invalshoeken van Ieper samen naar het werk om daar bij aankomst te genieten van een heerlijk ontbijt.