Wevelgem wil bedrijven opvrijen

Het gemeewevelgem-bedrijvenzonentebestuur van Wevelgem heeft zich bij monde van schepen Mathieu Desmet voorgenomen om bedrijven nieuwe ruimte en kansen te geven. Daarom wordt in deze fase volop werk gemaakt van de ontsluiting van bepaalde zones om bedrijven te kunnen ontvangen. Het is de bedoeling om onder meer in Moorsele een “ontvangstruimte” te voorzien. Daar wordt meer bepaald gedacht aan het inrichten van een aantal vroegere industriële sites, zoals het vroegere textielbedrijf De Geest en de zone rond het vlasbedrijf Douchy, samen goed voor zo’n 13 hectare. Binnen het jaar zouden de vergunningen rond moeten zijn. In Wevelgem zelf wordt gedacht aan de ontwikkeling van goed 5 hectare en dat via de herbestemming van de Driemasten en de site van het vlasverwerkingsbedrijf Brille in de Moorselestraat. Ook de Stow-site (1,7 hectare) en de site Van Gansewinkel (1 hectare) komen in aanmerking als mogelijke locaties voor kmo’s.

Finaal komt ook de Kleine Molen – een ruimte goed voor liefst 30 hectare- in aanmerking voor ontwikkeling van zowel een woonzone, een groengebied als een kmo-gebied. Maar dat is nu nog verre toekomstmuziek. (KC)