2017 belooft nog een boeiend jaar te worden voor WVI. Na de voorzitterswissel in januari, steekt sinds kort ook de algemene vergadering in een nieuw kleedje. Tijdens het statutaire luik werden het jaarverslag en de financiële resultaten van 2016 goedgekeurd, maar WVI wil haar 54 lokale besturen ook inspireren met nieuwe trends en uitdagingen. Het spraakmakend ontmoetingsmoment, WVI BOOST, legde tijdens deze eerste editie de nadruk op het thema “Smart Cities”. Of hoe technologie onze steden en gemeenten leefbaar houdt en slimmer maakt. Kersvers voorzitter Kris Declercq, burgemeester van Roeselare, is vastbesloten om op hetzelfde elan verder te gaan. Continuïteit en innovatie vormen daarbij sleutelwoorden.

Het is en blijft de missie van WVI om haar lokale besturen maximaal te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken ter bevordering van de woon-, werk- en leefomgeving. Zo wordt er continu geïnvesteerd in het ontwikkelen van woon- en bedrijfsvastgoed ten voordele van de gemeenten-vennoten. WVI geniet ook heel wat  erkenning als kwaliteitsvol studie- en adviesbureau. “Op de markt van de bedrijventerreinen zijn we toonaangevend in West-Vlaanderen en nemen we onze voorbeeldfunctie ter harte als realisator en beheerder van duurzame, energievriendelijke en betaalbare bedrijventerreinen van de toekomst”, heet het bij WVI. “De vraag naar ruimte voor bedrijven blijft groeien. In 2016 werd over de verschillende stadia van ontwikkeling gewerkt aan de realisatie van 727 ha bedrijfsgrond verspreid over 53 bedrijventerreinen met belangrijke realisaties in Beernem, Wingene, Roeselare en Ruiselede. WVI kocht in 2016 opnieuw 36 ha grond aan en verkocht 42 ha aan 133 bedrijven op 37 bedrijventerreinen. Dankzij de realisatie van bestemde gebieden realiseerde WVI een 40% hogere gronduitgave dan in 2015.