Sinds 1 april 2017 telt Zeebrugge 2.055 erkende havenarbeiders. Zowel het aantal havenarbeiders als hun aantal shiften groeide in Zeebrugge bijzonder sterk tijdens de voorbije jaren. Aan de basis van deze toename liggen de stijgende autotrafieken, de sterk presterende roll on/roll off diensten en grote trafieken van stukgoed. Deze sectoren bevestigen daarmee hun arbeidsintensief karakter.

Meer dan 2,7 miljoen wagens werden via Zeebrugge verscheept in 2016. Dat was 14,3  procent meer dan in 2015. De roro-diensten lieten vele recordcijfers optekenen, of toonden minstens tekenen van sterke heropleving: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, Baltische regio, Spanje en Portugal. Het stukgoed steeg met meer dan 27 procent. Tot het stukgoed worden onder andere gerekend: papier en karton, pulp, fruit en de grote modules die nu vaak in de achterhaven te zien zijn. De groei van de havenarbeid volgt uit de ontwikkelingen in deze sectoren. Hiermee wordt ook de positieve ondertoon, die in Zeebrugge opnieuw de bovenhand heeft, bevestigd. Vele nieuwe initiatieven kondigen zich aan: nieuwe maritieme diensten zijn een feit of gaan binnenkort van start, de havenondernemingen bereiden zich voor op verdere groei, de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen en haventerminals neemt toe, grotere schepen worden besteld.

Het huidige recordaantal havenarbeiders werd bekend gemaakt door CEWEZ, de Centrale van Werkgevers Zeebrugge. Het is het (enig erkende) orgaan waarin de havenwerkgevers zich verenigen om de pool van havenarbeiders te organiseren en te beheren. CEWEZ vzw treedt daarbij op als sociaal kantoor en draagt zorg voor het paritair overleg tussen werkgevers en vakbonden. Havenarbeiders kunnen bij CEWEZ vzw terecht voor verloning, personeelsadministratie, opleiding en werkkledij. Behalve havenarbeiders staan ook nog andere categorieën van werknemers op de CEWEZ-loonlijst, met name bedienden, logistieke werknemers, gelegenheidsarbeiders en vaklui. In totaal gaat het om meer dan 2.700 werknemers.

Begin 2017 werd een nieuwe werfreserve van een 200-tal kandidaat-havenarbeiders aangelegd. Zij zullen opgeleid en erkend worden in overeenstemming met de vraag van de werkgevers en de verwachtingen inzake trafiek toename.