Zeebrugse havenbedrijven aan het feest

ZeebruggeDe vereniging van Zeebrugse havenondernemingen, kortweg APZI (Association Port of Zeebrugge Interests), viert vandaag zijn veertigste verjaardag. APZI heeft zich altijd en dubbel doel gesteld: enerzijds promotie voeren voor de Noordzeehaven, anderzijds instaan voor de belangenbehartiging van de bedrijven-leden. Veertig jaar APZI wordt gevierd in het Knokse casino met vertegenwoordigers van de Vlaamse en de Belgische maritieme wereld, maar ook met politici, beleidsmakers en tal van bedrijfsleiders.

De Zeebrugse haven kampt sinds kort met een afnemende containertrafiek. Daar tegenover staat dat de West-Vlaamse haven haar roeping als haven voor cruiseschepen steeds beter waar maakt. Ook als “autohaven” is Zeebrugge top in Europa. Daarbij komen ook nog de LNG-activiteiten.

Hoe dan ook, Zeebrugge mag door de Vlaamse overheid niet gediscrimineerd worden tegenover Antwerpen, vindt de Zeebrugse havengemeenschap die overigens wel pleit voor een betere samenwerking én interactie met Antwerpen. Dit kan alleen maar toegevoegde waarde betekenen voor de twee partijen. Zeebrugge vraagt al tien jaar lang maar voorlopig tevergeefs een betere zeesluis.

De haven van Zeebrugge slaat volgens de laatste statistieken 43 miljoen ton over en geeft werk aan om en bij de 20.000 mensen, directe en indirecte jobs samen. (KC)