ZEEBRUGGE – In de haven van Zeebrugge werd een volledige sluisdeur losgekoppeld, uit het water getild en overgebracht naar de achterhaven. Het gaat om een zeldzaam staaltje vakmanschap, want de sluisdeur weegt meer dan 2.300 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (66m x 11m x 25m). De spectaculaire operatie maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. “We investeren 120 miljoen euro in de Pierre Vandammesluis, want we kiezen resoluut voor groei in Zeebrugge”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.

Schepen hebben twee mogelijkheden om de achterhaven van Zeebrugge te bereiken: via de Visartsluis of via de Pierre Vandammesluis. De Visartsluis (°1907) is verouderd en voldoet niet meer aan de noden van de hedendaagse scheepvaart. De Vlaamse Regering bereidt daarom een investering voor van 1 miljard euro in een nieuwe Visartsluis. De Pierre Vandammesluis (°1984) wordt vandaag druk gebruikt, maar is toe aan een grondige renovatie. Vlaanderen investeert 120 miljoen euro in een gefaseerde renovatie, die afgerond moet zijn tegen de zomer van 2023.

De renovatie van de Vandammesluis is een grootscheepse en zeer complexe operatie, die alleen mogelijk is dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. De tijdelijke vereniging Soetaert-Jan De Nul heeft als hoofdaannemer de leiding over de liftingsoperatie van de sluisdeur. Daarnaast zijn nog meer partijen nauw betrokken: verschillende onderaannemers, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de afdeling Elektromechanica & Telematica van het Agentschap Wegen & Verkeer en diverse externe partijen, zoals het studiebureau SBE en het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ).