De voorbije dagen kregen de 650 medewerkers van het AZ Sint-Augustinus Veurne een primeur voorgeschoteld. Het ziekenhuis verandert van naam (AZ West), een nieuw logo en herbekijkt zijn taak in het belang van de patiënten, en dit via een gloednieuwe website. De opdrachtverklaring van het ziekenhuis was aan een update toe. “De samenleving waarin we leven en werken, is de laatste 20 jaar immers enorm geëvolueerd”, heet het bij de directie. “Ook de gezondheidszorg en de visie op goede gezondheidszorg is veranderd. Kwaliteit is vandaag niet langer vrijblijvend: we moeten bewijzen dat we goede kwaliteit van zorg leveren. Via JCI-accreditering wil AZ West aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voldoen. Uit onze nieuwe missie blijkt de grote aandacht voor aantoonbare kwalitatieve zorg. Daarnaast benadrukken we dat we er zijn voor alle patiënten uit de Westkust en een groot stuk van de Westhoek, maar ook voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, rang of stand. Vandaar de naam AZ West: een regionaal ziekenhuis dat zorg aanbiedt op mensenmaat en waar je als patiënt geen nummer bent. Daarnaast werden de kernwaarden waarvoor het ziekenhuis staat, aangescherpt: respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en toegankelijkheid zijn waarden die centraal staan bij onze zorg voor de patiënt en bij onze omgang met collega’s.”

Het ziekenhuis ondergaat dus een grote transformatie. Ook op vlak van kwaliteitsstreven zijn enorme stappen gezet. Het ziekenhuis is amper nog te vergelijken met het ziekenhuis van vroeger en daarom werd beslist om ook de naam van het ziekenhuis te veranderen. Lieven Vermeulen, algemeen directeur ziet het zo: “De verandering blijkt ook uit de symboliek achter het nieuwe logo. De bollen staan voor onze waarden, maar evengoed voor onze patiënten, doorverwijzers, werknemers en artsen van het ziekenhuis.” Tegelijk werd beslist de website van het ziekenhuis onder handen te nemen. “Patiënten verwachten dat een ziekenhuis online laagdrempelig informatie aanbiedt”, aldus de directie. “De mondige patiënt is een realiteit, hij wil als individu mee beslissen over zijn zorgproces en dat begint vaak online als hij zich informeert op de ziekenhuiswebsite. Vandaar het belang van een nieuwe website.”