Ziekenhuizen Ieper en Roeselare werken voortaan integraal samen

az-delta-jyz Het Jan Yperman Ziekenhuis uit Ieper en AZ Delta uit Roeselare gaan integraal samenwerken. Ze ondertekenden een engagementsverklaring in Ieper. Beide ziekenhuizen kennen elkaar goed, want op bepaalde domeinen was er al sprake van uitwisseling. Dat was onder meer het geval op vlak van hersenchirurgie en hartziekten. Maar nu laten beide partijen weten dat ze gaan voor een echt netwerk, waarbij ze elkaar als evenwichtige partners zien. Artsenteams zullen daardoor kunnen samenwerken over de ziekenhuismuren heen. Beide ziekenhuizen zullen ook een regionaal strategisch plan uitwerken. Als AZ Groeninge uit Kortrijk dat wil, kan dat ziekenhuis uitgenodigd worden om tot het netwerk toe te treden, aldus het persbericht.

De reden voor de samenwerking is niet ver te zoeken. De vele ontwikkelingen in diagnose en behandeling van ziektes noodzaken artsen en ziekenhuisteams tot steeds verdergaande specialisatie en samenwerking. Ook de federale en de Vlaamse overheid stellen dat de ziekenhuizen in eerste instantie regionaal zullen moeten samenwerken in goed aansluitende ziekenhuisnetwerken, inhoudelijk gekaderd in een regionaal
strategisch plan. Om ook in de toekomst optimale zorg in de beide regio’s te kunnen garanderen zullen ziekenhuis overschrijdende samenwerkingsverbanden nodig zijn met betrokkenheid van alle partners van de eerste lijn. Het Jan Yperman Ziekenhuis en AZ Delta willen hierin een voortrekkersrol spelen, gebaseerd op een aantal principes zoals: goede verstandhouding, respect voor de bestaande samenwerkingen, evenwichtige relaties, meer efficiëntie maar zonder verlies van de eigen identiteit.
(KC)