POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen zet zich dagdagelijks in om de motor van de West-Vlaamse economie en haar kmo’s op een hoger toerental te laten draaien. De POM, voluit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is een verzelfstandigd agentschap dat het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uitvoert. Concreet focust de POM zich op vier pijlers: Ondernemerschap, Fabrieken voor de Toekomst, Arbeidsmarkt en Transport & Logistiek.

 • Ondernemerschap

  De focus ligt hier vooral op het geven van de nodige verse zuurstof aan onze economie. Actie voor Starters biedt samen met heel wat partners (Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Voka, Unizo, Starterslabo, Syntra West en Senior Consultants Vlaanderen) startende ondernemers immateriële steun in de vorm van begeleiding, opleidingen, netwerkmomenten… Om de stap naar ondernemerschap ook materieel laagdrempelig te houden kunnen jonge ondernemers aan interessante voorwaarden ook terecht in één van de 17 Werkpanden verspreid over de hele provincie, van Wervik tot Oostende en van Veurne tot Waregem.

 • Fabrieken voor de Toekomst

  Deze Fabrieken zijn geen gewone bakstenen maar concrete samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en kmo’s die zich focussen op het versterken van de industriële clusters waarin West-Vlaanderen excelleert.

  • Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen

   Aan de boorden van de Leie veroverde de vlas- en textielindustrie de hele wereld. Veel innovatieve bedrijven bleven die historische band behouden en groeiden uit tot kleppers in de kunststoffen-, textiel- en designindustrie. Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen stelt het Vlaams Kunststoffencentrum (VKC) in Kortrijk ter beschikking om die expertise verder te ontwikkelen en de historisch gegroeide innovatiekracht te koesteren.

   Fabriek voor de Toekomst Voeding

   De Fabriek voor de Toekomst Voeding heeft haar uitvalsbasis in het onlangs vernieuwde Huis van de Voeding in Roeselare. Deze site is uitgegroeid tot een knooppunt van de West-Vlaamse voedingssector en broedplaats van kennis en innovatie. Bedrijven, kenniscentra en overheden ontmoeten er elkaar en lanceren initiatieven om deze internationaal gewaardeerde topcluster verder te versterken.

   Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

   Met de Noordzee beschikt West-Vlaanderen over een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken in de Noordzee operationeel die, on- en offshore, heel wat werkgelegenheid zullen creëren en bijzondere opportuniteiten bieden voor zowel de technologische ontwikkeling als voor de bouw en het onderhoud nadien. Met de Fabriek voor de Toekomst wil de Provincie deze relatief jonge cluster tot een volwaardig ecosysteem laten uitgroeien, verankerd in Oostende als haar natuurlijke biotoop.

   Fabriek voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica

   Samen met Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische industrie, richtte de POM West-Vlaanderen in 2016 het smart digital applicatielab op. Kmo’s maken er gebruik van de knowhow van Sirris en concrete toepassingen uitproberen op de demo- en testinfrastructuur. Dit applicatielab is het eerste onderdeel van het West-Vlaamse technologiecentrum. Het centrum steunt op de expertise van belangrijke kenniscentra gekoppeld aan een doorgedreven bedrijfsgerichte benadering:

   • campus West in Kortrijk geflankeerd door XIAK, het centrum voor industriële automatisering van UGent Campus Kortrijk;
   • The Level, het 3D-competentiecentrum van Howest met unieke expertise rond augmented & virtual reality;
   • onderzoekscampus in volle ontwikkeling van KULeuven in Brugge, een toponderzoekscentrum rond ‘the factory of the future’

   Fabriek voor de Toekomst Zorg

   De zorgvraag in West-Vlaanderen neemt sterk toe, onder andere door de vergrijzing in de kustregio. Met meer dan 52.000 werknemers is de zorgsector ondertussen één van de grootste werkgevers in de provincie. Daarnaast hebben heel wat West-Vlaamse bedrijven de zorgsector heel wat te bieden: nieuwe producten en diensten uit sectoren zoals voeding, textiel, telecommunicatie en bouw kunnen innovatie en duurzame antwoorden bieden op de zorgvragen. De Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie wil deze innovatie verder ondersteunen, door in te zetten op geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen profit en social profit. Zo blijft de zorg van morgen kwalitatief en betaalbaar, met maatschappelijke en economische winst.

 • Arbeidsmarkt

  Investeren in menselijk kapitaal is noodzakelijk voor bedrijven die concurrentieel willen blijven. Bedrijven hebben nood aan gemotiveerde en bekwame medewerkers die zich snel aanpassen aan nieuwe technologieën en nieuwe marktsituaties. Om de bedrijven hierin te ondersteunen, zet de POM West-Vlaanderen en haar partners met de Academie voor de Toekomst in op:

  • Praktijkgerichte opleidingen op maat van de bedrijven
  • Nieuwe vormingsconcepten
  • De ontwikkeling van performante opleidingsfaciliteiten

  Ook de sociale economie ligt de POM West-Vlaanderen nauw aan het hart. De POM West-Vlaanderen wil de samenwerking tussen maatwerkbedrijven en reguliere bedrijven blijvend stimuleren.

 • Transport & Logistiek

  Een sterke transport- en logistieke sector ondersteunt de concurrentiekracht van de West-Vlaamse productiebedrijven. De POM West-Vlaanderen zet in op de ontwikkeling van deze sector. De havens Zeebrugge en Oostende worden verder uitgebouwd alsook de luchthavens Oostende en Kortrijk-Wevelgem en de platformen in het achterland zoals Transportcentrum LAR, Avelgem Container Terminal en River Terminal Wielsbeke.

  Via de participatiemaatschapppij West-Poort opgericht met financiële middelen van de Provincie, participeert de POM West-Vlaanderen actief in strategische logistieke infrastructuren en projecten.