Strategica

Financial experts at your service.

Strategica biedt u strategisch financieel advies over uw familievermogen. Uw Strategica vertrouwenspersoon staat dicht bij u en uw familie: wij luisteren naar uw doelstellingen en projecten en hebben aandacht voor de eigenheid en complexiteit van uw situatie. Een competent en professioneel team van financiële experten maakt een grondige analyse van uw inkomen, familiaal vermogen, pensioen en nalatenschap.

Strategica vertaalt uw vooruitzichten in een concreet actieplan om uw doelstellingen en dromen te realiseren. Via een actieve aanpak met een duidelijke rapportering brengen we een helder overzicht. Dit ontzorgt u en uw familie op de sleutelmomenten in uw leven.

 Het eerste onderdeel van uw financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen. Meestal heeft u een goed zicht op de details maar ontbreekt het totaalbeeld. Strategica brengt overzicht.

Het tweede aspect is uw vermogensplanning die u comfort brengt en u ontzorgt. Een absolute succesfactor is de structuur van deze planning. Ze dient een evenwichtige balans na te streven tussen de korte, de middellange en de lange termijn.

Het derde kernpunt is uw pensioen. Strategica neemt het onder de loep en maakt u wegwijs in deze complexe materie. Hierbij spelen de vier pensioenpijlers een belangrijke rol: het wettelijk en extralegaal pensioen en het fiscaal- en niet-fiscaal sparen.

Het vierde fundament is uw successieplanning. Strategica ondersteunt u in het nemen van de juiste beslissingen om – met de geringste impact en maximaal behoud van controle – uw met zorg opgebouwde vermogen over te dragen.

contactgegevens

Strategica NV

Brugstraat 93
9880 Aalter
+32 9 277 03 11info@strategica.be
www.strategica.be