Stijl- en vormwenken voor een goed online artikel vind je op deze pagina. Gebruik kwaliteitsfoto’s (759×500 pixels) en zet bij voorkeur mensen in the picture (vermeld vlnr: ingeval van meerdere personen). Ga na of de foto rechtenvrij is of vermeld de naam van de fotograaf. Onder de foto komt een sprekende, op zichzelf staande titel. De eerste paragraaf kan een lead tekst (zoals deze inleiding) zijn. Werk met tussentitels tot maximaal 2 niveaus.

Koptekst 2

Maak korte, actieve alinea’s met hier en daar een kernwoord in het vet. Gebruik af en toe opsommingen. Een lijstje of opsomming grijpt meteen de aandacht van de lezer:

 1. geeft direct een overzicht
 2. creëert een rustpunt in je teksten
 3. is eindig en bespaart de lezer moeite.

In principe is er na de titel van het artikel niet altijd nood aan tussentitels en 2 niveaus zijn dan ook voldoende. Het tweede niveau – zoals de titel onder deze alinea – zal zelden gebruikt moeten worden. Maar in een wat langere tekst kan deze extra onderverdeling (niveau koptekst 3) handig zijn. Naast stappen lijstjes zoals in het voorbeeld hierboven, kan je ook gebruik maken van gewone lijstjes als er bijvoorbeeld niet direct nood is om de zaken te nummeren of te ordenen.

Koptekst 3: falingen

 • Faling 1
 • Faling 2
 • Faling 3

Hoe passen we deze stijlvormen nu toe?

 1. Bovenaan een artikel schakelen we over op visueel.
 2. Helemaal links zie je dan een dropdown menuutje staan met “alinea”, “koptekst 1”, “koptekst 2”, enz.
 3. We selecteren een stuk tekst dat we als tussentitel willen gebruiken en veranderen in dat menu van “alinea” naar “koptekst 2” of  “koptekst 3”.
 4. Voor lijstjes selecteren we enkele alinea’s en kiezen dan voor “opsommingslijst” of een “genummerde lijst”.
 5. Een lead wordt gemaakt door de eerste alinea in het vet aan te duiden.